224 323 863 v případě nedostupnosti volejte 774 276 881 ordinace@cardiocentrumdejvice.cz

Rozumíme vašemu srdci

Kardiologie 224 323 863, v případě nedostupnosti volejte 774 276 881

Dětská kardiologie 778 766 603 (primární objednávání dětských pacientů)

 

Naše služby

Komplexní kardiologické vyšetření

Celkové klinické vyšetření specialistou – kardiologem se zaměřením na onemocnění srdce, tepen i žil u pacientů s již známým onemocněním nebo posouzení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění u doposud zdravých jedinců.

Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie – ECHO)

Ultrazvukové vyšetření k posouzení strukturálního stavu srdce – přítomnost jizvy po infarktu, zbytnění srdeční svaloviny levé komory (důsledek dlouhodobě nekorigované hypertenze) a posouzení plicní hypertenze při akutním
i chronickém postižení plic. Dále detailní posouzení chlopenního aparátu se zaměřením na nedomykavos (insuficienci) nebo zúžení (stenozu) jednotlivých srdečních chlopní.

Ambulantní monitorování EKG (EKG Holter)

24hodinová monitorace EKG k odhalení poruch srdečního rytmu vyžadujících ovlivnění léky, implantaci kardiostimulátoru, implantaci kardioverteru / defibrilátoru nebo elektrofyziologické vyšetření na specializovaném pracovišti.

Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK Holter)

24hodinová monitorace krevního tlaku v podmínkách běžného dne nemocného k posouzení závažnosti hypertenze, nebo posouzení účinnosti nasazené antihypertenzní medikace.

Dětská kardiologie

Kardiologická péče od novorozeneckého věku do dokončeného 18. roku. Poskytujeme komplexní vyšetření kardiologem s možností neinvazivní ambulantní diagnostiky (EKG, ECHO, Holter monitorace EKG a tlaku). Podle závažnosti zjištěného onemocnění zajišťujeme další sledování, vyšetření a léčbu. V návaznosti úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem Motol.

Náš tým

MUDr. Jiří Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z interního lékařství I. a II. stupně
 • atestace z kardiologie
 • primář interního odd. Oblastní nemocnice Kladno (1992 – 2009)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)

MUDr. Petr Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z interního lékařství I. st.
 • atestace z kardiologie
 • atestace z angiologie
 • Interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno (1994 – 2009) vedoucí lékař koronární JIP (2002 – 2009)
 • Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce (2009 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)

MUDr. Jan Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z kardiologie
 • Interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, III. interní – kardiologická klinika FN Královské Vinohrady Praha
 • Kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce (2015 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2015 – doposud)

MUDr. Petra Povolná

 • Lékařská fakulta UK – atestace z interního lékařství I. st.
 • atestace z kardiologie
 • interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno (1993 – 2009) koronární JIP, odd. neinvazivní kardiol. diagnostiky
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)  

MUDr. Adéla Morávková

 • Lékařská fakulta UK
 • Interní odd. nemocnice Rakovník (2009 – 2016)
 • CAM Oblastní nemocnice Kladno (2017 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2017 – doposud)

MUDr. Pavel Vojtovič

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z oboru dětská kardiologie
 • atestace z pediatrie
 • vedoucí lékař resuscitační a intenzivní péče Dětské kardiocentrum FN Motol

Kontaktní údaje

Cardiocentrum Dejvice s.r.o.
Bubenečská 283/10,
Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 08259402

Cardiocentrum Dejvice s.r.o.

Bubenečská 283/10,
Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 08259402

CARDIOCENTRUM KLADNO s.r.o.
EUC Klinika Kladno

Huťská 211
272 80 Kladno
tel.: 312 244 801, 312 619 181
fax: 312 244 821
  ordinace.kladno@cardiocentrum.cz

CARDIOCENTRUM KLADNO s.r.o.
Poliklinika Nové Strašecí

Čs. armády 414
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 511 816
fax: 313 511 817
  ordinace.novestraseci@cardiocentrum.cz